Consulttijden

Eerste consult: 60 minuten gesprekstijd met de diëtist  (+30 minuten voor het schrijven van het advies en rapportage arts)
Tweede consult: 30 minuten
Vervolg consult: 15 minuten
Eind consult: 15 minuten(+15 minuten advies en rapportage arts)
Telefonisch consult: 15 minuten
E-mail consult: 15 minuten
E-coaching: Afhankelijk van de duur
Uiteraard valt het wijzigen van een afspraak niet onder het telefonisch consult.

Toelichting behandeltijd

De behandeltijd die de diëtiste in rekening brengt bestaat uit twee delen:

-De directe tijd: de tijd waarbij u als cliënt aanwezig bent. Hierboven omschreven als consulttijd.
-De indirecte tijd: de tijd die de diëtiste besteedt aan o.a. het berekenen en samenstellen van een persoonlijk dieetadvies, rapporteren aan de behandelend arts of specialist die u heeft doorverwezen en/of intercollegiaal overleg. Hier bent u als cliënt niet bij aanwezig. Hierboven omschreven als administratie.

Consultkosten

De dieetadvisering zit in 2017 weer in de basisverzekering. Dit houdt in dat de eerste 3 uren per kalenderjaar worden vergoed vanuit de basis verzekering door uw verzekeraar. Of er sprake is van een eigenrisico is afhankelijk van de diagnose (zie vergoeding). Na deze 3 uren is het afhankelijk uw soort verzekering of u extra uren vergoed krijgt. Indien dit niet het geval is zal het vervolg consult voor uw eigen rekening zijn.

In het geval dat u eerder gebruik heeft gemaakt van dieetadvisering in het zelfde kalenderjaar bij een andere praktijk dienen wij hier wel rekening mee te houden en wordt dit verrekend met het totaal aantal beschikbare uren per kalenderjaar.

Prijzen zijn bij benadering, onderling verschillen de vergoedingen per zorgverzekeraar.
Eerste consult: € 90,- (incl.1 uur gesprek met advies en rapportage)
Tweede consult: € 30,-
Vervolg consult: € 15,50
Eind consult: € 30,- (gesprek en rapportage)
Telefonisch/mail consult: € 15,-

Huisbezoek toeslag verschilt per zorgverzekeraar (Menzis tarief € 27,30)

Niet nagekomen afspraken

Afspraken dienen uiterlijk 24 uur van te voren te worden geannuleerd. Bij een te laat of niet geannuleerd consult brengen wij gereserveerde consulttijd in rekening. Het in rekening brengen van een niet nagekomen afspraak wordt individueel beoordeeld. (Deze kosten worden niet door uw verzekeraar vergoed en de factuur wordt rechtstreeks naar u verzonden.)

No-show kosten per 15 minuten: € 15,50

“Investeren in je gezondheid, in jezelf en in je toekomst. ”

Voedingsburo van der Linde